Domov

Tri glavna področja delovanja našega laboratorija:

FIKSNA PROTETIKA

zob                    implantat                         

tab_zob                     tab_implantat

SNEMNA PROTETIKA

         totalna_proteza               delna_proteza_kovinska

                       puščica_totalna_proteza                                           puščica_delna_proteza                                        puščica_omplantatno_podprta

OSTALE STORITVE

CAD/CAM

MEDICINSKI PRIPOMOČKI